int

اشاره گرها Pointer
codevision

آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس ششم اشاره گرها Pointer


اشاره گرها Pointer اشاره گر متغیرهایی هستند که درون خود آدرسی از حافظه را نگهداری می کنند و به متغیر درون آن آدرس، اشاره می کنند به…

آموزش جامع برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس سوم دستورات حلقه 1
codevision

آموزش جامع برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس سوم دستورات حلقه


دستورات حلقه : حلقه یعنی چه؟ حلقه یعنی یک مسیر بسته ای که CPU بطور مداوم دستورات داخل آن را اجرا می کند! (البته به نوع حلقه…

تعریف انواع داده
codevision

آموزش جامع برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس دوم تعریف انواع داده


انواع داده تعریف انواع داده : در هر زبان برنامه نویسی تعدادی متغیر وجود دارد.منظور از متغیر یعنی اینکه ما می توانیم یک نامی را انتخاب کنیم…