Atmeg16

اشاره گرها Pointer
codevision

آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس ششم اشاره گرها Pointer


اشاره گرها Pointer اشاره گر متغیرهایی هستند که درون خود آدرسی از حافظه را نگهداری می کنند و به متغیر درون آن آدرس، اشاره می کنند به…

سنسور LM35
codevision

راه اندازی سنسور LM35 در کدویژن (آموزش AVR همراه با پروژه های کاربردی)


سنسور LM35 این سنسور دارای سه پایه می‏باشد در صورتی که سنسور روربروی ما قرار گیرد (بتوانیم نوشته هایش را ببینیم). اولین پایه ، سمت چپ (…

برنامه نویسی میکروکنترلر AVR
codevision

آموزش جامع برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس اول


برنامه نویسی میکروکنترلر AVR مقدمه: در این مقاله در مورد میکرو کنترلرهای مدل Atmeg16  و   IC ATMEGA32 که از نظر امکانات شبیه یکدیگرند و در بازار…