حلقه while

آموزش جامع برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس سوم دستورات حلقه 1
codevision

آموزش جامع برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به زبان کدویژن درس سوم دستورات حلقه


دستورات حلقه : حلقه یعنی چه؟ حلقه یعنی یک مسیر بسته ای که CPU بطور مداوم دستورات داخل آن را اجرا می کند! (البته به نوع حلقه…