تعریف توابع avr

تعریف انواع تابع
codevision

آموزش برنامه نویسی AVR به زبان کدویژن درس پنجم تعریف توابع avr


تعریف توابع avr در کدویژن تعریف توابع avr به صورت زیر می باشد: (آرگومانهای تابع) نام تابع نوع داده خروجی { متغیرهای محلی دستورات تابع } توابع…