مطالب گوناگون

1مطلب موجود می باشد.
مطالب گوناگون

چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟


کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم پیش از آنکه داستان اصلی خود را شروع کند، با یک جمله به استقبال مخاطب می‌آید: «در این زندگی به دو…