ضرب المثل

2مطلب موجود می باشد.
ضرب المثل های با معنی
ضرب المثل

ضرب المثل های با معنی – ضرب المثل ایرانی


ضرب المثل های با معنی   ۱ – آب از آسیاب افتادن :آرامشی برقرار شد –  سرو صدا خاموش شد ۲ – زیرآب کسی را زدن: کسی…

ضرب المثل
ضرب المثل

۱۰۰ ضرب المثل فارسی


ضرب المثل های فارسی   ۱ – با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه ۲ – خیاط در کوزه افتاد ۳ – غزل خدا…