کامپیوتر

کامپیوتر

ده تکنیک و ترفند اکسل تا با موس و کیبورد سریعتر کار کنید


تکنیک و ترفند اکسل تا با موس و کیبورد سریعتر کار کنید : اگر شما هم کاربر حرفه‌ای اکسل هستید می‌توانید با این ترفندها چندین برابر سرعت…

کامپیوتر

۱۰ ترفند اکسل، با موس و کیبورد سریعتر از همیشه کار کنید


۱۰ ترفند اکسل، با موس و کیبورد سریعتر از همیشه کار کنید : ترفند اکسل شماره ۱  : جمع زدن سریع با کلید ALT  و = کافی…