رشته حسابداری

5مطلب موجود می باشد.
قرارداد طراحي وب سايت
رشته حسابداری

نمونه قرارداد طراحی وب سایت | شب پر


قرارداد طراحی وب سایت نمونه ۱ (( قرارداد طراحی صفحات وب )) ماده ۱)- طرفین قرارداد:   این قرارداد فی‌مابین شرکت ……………………… به آدرس تهران خیابان ……………………………………………………………………….

رشته حسابداری

نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷


مالیات حقوق سال ۹۷ تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه صفر است یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون سیصد هزار تومان حق السعی دریافت می…

رشته حسابداری

نحوه محاسبه حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه و بیمه سهم کارگر


حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه ۱) کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت میشود به استثنای وجوه پرداختی بابت موارد زیر مشمول کسر…

رشته حسابداری

معافیت مالیات حقوق و دستمزد و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷


معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷ | موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند(الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور…

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ + دانلود بخشنامه
رشته حسابداری

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ + دانلود بخشنامه


حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ : شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه روز ۱۳۹۷/۱/۲۲…