خانه / مطالب آموزشی / رشته حسابداری

رشته حسابداری

نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷

مالیات حقوق سال ۹۷ تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه صفر است یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون سیصد هزار تومان حق السعی دریافت می کند از پرداخت حق دولت معاف خواهدشد . این مبلغ برای کل سال ۲۷۶۰۰۰۰۰ تومان است. برای افرادی که دستمزد دریافتی آنها در …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه و بیمه سهم کارگر

حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه ۱) کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت میشود به استثنای وجوه پرداختی بابت موارد زیر مشمول کسر حق بیمه می باشند : ۱) بازخرید ایام مرخصی ۶) حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ۲) حق …

ادامه نوشته »

معافیت مالیات حقوق و دستمزد و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷

معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷ | موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند(الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور . با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع سقف …

ادامه نوشته »

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ + دانلود بخشنامه

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ : شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه روز ۱۳۹۷/۱/۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح …

ادامه نوشته »