برق صنعتی

11مطلب موجود می باشد.
مدار چپگرد راستگرد اتوماتیک
برق صنعتی

مدار چپگرد راستگرد اتوماتیک (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار چپگرد راستگرد اتوماتیک آموزش بستن مدار چپگرد راستگرد اتوماتیک بعضی مواقع نیاز است دستگاهی که داریم موتور ان بصورت اتوماتیک چپگرد و راستگرد شود. در مدار…

مدار یکی پس ازدیگری اتوماتيک
برق صنعتی

مدار یکی پس ازدیگری اتوماتیک (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار یکی پس ازدیگری اتوماتیک دراین مدار با فشار شستی کنتاکتور c1 متصل میشود بعد از زمان تعیین شد توسط تایمر c2 متصل میشود. توضیح فنی :…

مدار لحظه ای ودائم از دو محل
برق صنعتی

مدار لحظه ای ودائم از دو محل (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار لحظه ای ودائم از دو محل با این مدا می توان یک دستگاه را از دو محل و به صورت لحظه ای ودائم کنترل کرد. توضیح…

راه اندازی موتور دالاندر
برق صنعتی

راه اندازی موتور دالاندر (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


راه اندازی موتور دالاندر موتور دالاندر (به انگلیسی: Dahlander motor) نوعی موتور الکتریکی القایی دوسرعته است که تغییر سرعت در آن بر پایهٔ تغییر تعداد قطب‌ها انجام…

مدار ستاره مثلث دستی
برق صنعتی

مدار ستاره مثلث دستی (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار ستاره مثلث دستی برای راه اندازی موتورهای القایی که دارای جریان راه اندازی بالا میباشند. از این مدار فرمان استفاده میشود. در این مدار فرمان با…

مدار ستاره مثلث اتوماتیک
برق صنعتی

مدار ستاره مثلث اتوماتیک (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار ستاره مثلث اتوماتیک این مدار فرمان هم برای راه اندازی ستاره مثلث به کار میرود.با زدن شستی استارت راه اندازی ستاره انجام شده و بعد از…

راه اندازی موتور ستاره مثلث
برق صنعتی

راه اندازی موتور ستاره مثلث (آموزش جامع برق صنعتی و راه اندازی موتور )


راه اندازی موتور ستاره مثلث موتورهای القایی می توانند مستقیما با ولتاژ خط تغذیه راه اندازی شوند، اما اگر الکتروموتور خیلی بزرگ باشد راه اندازی به این…

مدار ستاره مثلث تک استارت
برق صنعتی

مدار ستاره مثلث با یک شستی (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار ستاره مثلث با یک شستی در این مدار هم مدار فرمان ستاره مثلث به صورت یک شاستی است.یعنی با زدن استارت موتور  ستاره و با زدن…

مدار تک استارت
برق صنعتی

مدار تک استارت یا راه اندازی با یک شستی (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار تک استارت با زدن شستی استارت اول  موتور شروع  به کار میکند و با زدن دوباره همین شستی موتور متوقف میشود. بازدن شستی استارت کنتاکتور k1…

مدار دائم
برق صنعتی

راه اندازی موتور بصورت مدار دائم (آموزش جامع برق صنعتی قدرت و فرمان)


مدار دائم : راه اندازی موتور بصورت دائم در این مدار با زدن شستی استارت کنتاکتور متصل میشود . با متصل شدن کنتاکتور تیغه باز k1m متصل…

برق صنعتی

مدار چپگرد راستگرد تند و کند (آموزش برق صنعتی مدارات قدرت و فرمان)


مدار چپگرد راستگرد: در این مدار با زدن شستی استارت اول موتور شروع به کار میکند و با زدن شستی استارت دوم موتور در جهت مخالف قبلی…