اعمال ماه رجب

1مطلب موجود می باشد.

اعمال ماه رجب

اعمال ماه های قمری

دعا های ایام هفته دعای روز شنبه ، دعای روز چهارشنبه ، دعای روز دو شنبه ،

مجموعه کاملی از دعاها ، دعاهای معروف ، دعای توسل ، دعای کمیل ، دعای جوشن کبیر ،

دعای مجیر ،دعای یستشیر،  دعای مشلول ، دعای سمات ،دعای عشرات،

دعای عدیله ،دعای نور، دعای مقاتل بن سلیمان ،

دعای روز سه شنبه ، دعای روز پبج شنبه و….

دعاهای بعد از نماز های روزانه : نماز صبح ،نماز ظهر و …

دعای سریع الاجابه ،دعای سریع الاجابه ،دعای الحاح [پافشارى در طلب] ، دعای امام حسین(ع) در روز عاشورا،  ذکر سی دعای مختصر برای حوائج دنیا وآخرت،

اعمال ماه رجب

متن کامل زیارت رجبیه (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَشْهَدَنَا)همراه با ترجمه فارسی


زیارت رجبیه هفتم: و نیز شیخ از جناب ابوالقاسم حسین بن روح که نایب خاص حضرت صاحب‌الامر (عج) است روایت کرده که فرمود: در ماه رجب در…