اعمال ماه ربيع الاوّل

2مطلب موجود می باشد.

اعمال ماه ربيع الاوّل

دعا های ایام هفته دعای روز شنبه ، دعای روز چهارشنبه ، دعای روز دو شنبه ،

مجموعه کاملی از دعاها ، دعاهای معروف ، دعای توسل ، دعای کمیل ، دعای جوشن کبیر ،

دعای مجیر ،دعای یستشیر،  دعای مشلول ، دعای سمات ،دعای عشرات،

دعای عدیله ،دعای نور، دعای مقاتل بن سلیمان ،

دعای روز سه شنبه ، دعای روز پبج شنبه و….

دعاهای بعد از نماز های روزانه : نماز صبح ،نماز ظهر و …

دعای سریع الاجابه ،دعای سریع الاجابه ،دعای الحاح [پافشارى در طلب] ، دعای امام حسین(ع) در روز عاشورا،  ذکر سی دعای مختصر برای حوائج دنیا وآخرت،

اعمال ماه ربيع الاوّل

شب لیله المبیت چیست و نزول ایه ۲۰۷ سوره مبارک بقره


شب لیله المبیت شب اوّل ماه ربیع الاول به نام « شب لیله المبیت » مزیّن است، در سب سیزدهم بعثت یک حادثه مهمی رخ داد و…

اعمال ماه ربيع الاوّل

فیوضات و برکات و اعمال ماه ربیع الاوّل


اعمال ماه ربیع الاوّل اعمال روز اوّل ربیع الاوّل : علما گفته اند مستحب است، به شکرانه هجرت موفّقیت آمیز رسول خدا (صلى الله علیه وآله) این روز…