راه اندازی سنسور LM35 در کدویژن (آموزش AVR همراه با پروژه های کاربردی)

سنسور LM35

سنسور LM35

این سنسور دارای سه پایه می‏باشد در صورتی که سنسور روربروی ما قرار گیرد (بتوانیم نوشته هایش را ببینیم).

اولین پایه ، سمت چپ ( vcc )  می‏باشد که به ۵ ولت وصل می‏شود.

پایه وسط ، ولتاژ خروجی ( Vout )است که به میکروکنترلر متصل می‏شود.

پایه سوم ، زمین ( GND ) سنسور است.

ویژگی ها :

ندازه گیری دقیق به درجه سیلسیوس (سانتیگراد)

عامل مقیاس خطی + ۱۰٫۰ mV/°C

دارای دقت تضمینی تا ۰٫۵°C (در +۲۵°C)

مجاز برای درجه حرارت −۵۵° تا +۱۵۰°C

مناسب برای کاربردهای متحرک

هزینه پایین به دلیل استفاده از لوازم wafer-level

عملکرد از ۴ تا ۳۰ ولت

فشار جریان برق کمتر از ۶۰ میلی آمپر

خودگرمایی پایین، ۰٫۰۸°C در هوای ساکن

غیر خطی تنها در شاخص ±۱⁄۴°C

خروجی مقاومت ظاهری پایین ، ۰٫۱ W برای بار ۱میلی آمپر

سنسور lm35 سنسور دما است که خروجی ان ولت

محدوده دمایی که این سنسور قادر به انداه گیری آن می‏باشد بین ۵۵- تا ۱۵۰+ درجه سانتیگراد است و این سنسور به ازای هر درجه سانتیگراد ۱۰ میلی ولت ولتاژ خروجی را تغییر میدهد . یعنی به ازای دمای ۱ درجه ، ولتاژ خروجی سنسور ۱۰ میلی ولت و به ازای ۱۰۰ درجه خروجی سنسور ۱۰۰۰ میلی ولت می‏باشد.
همچنین به ازای دمای ۲۰- درجه خروجی سنسور ۲۰۰- میلی ولت می‏باشد .

شکل ظاهری سنسور :

سنسور LM35

سنسور LM35

#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD

#endasm
#include <lcd.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete

while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
}
void main(void)
{
char lcd_buff[10];
int adc_in;
float temp;
PORTA=0x00;

DDRA=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 45 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF

// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x86;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
{
adc_in=read_adc(0);
temp=adc_in/4;
sprintf(lcd_buff,”Temp=%5.1f C”,temp);

lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buff);
delay_ms(1000);
};
}

شماتیک :

 

سنسور LM35

سنسور LM35

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + سه =