اس ام اس تبریک عید قربان

اس ام اس عید قربان

پیامک و اس ام اس عید قربان

اس ام اس عید قربان

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

مبارک باد عید قربان،

نماد بزرگترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیساس ام اس عید قربان

خدایا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را

به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما

عید قربان مبارکاس ام اس عید قربان

عید قربان است و تو باید اسماعیلت را قربانی کنی اسماعیل تو چیست

؟معشوقت؟ خانواده ات؟ آبرویت؟ ، شغلت؟ پولت؟ جانت؟
.
.
نیازی نیست که کسی بداند ، باید خود بدانی و خدا

عید قربان مبارک

اس ام اس عید قربان

خدایا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را

به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما

عید قربان مبارکاس ام اس عید قربان

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

عید قربان مبارک

اس ام اس عید قربان

گذر از فرزند و جان و مال خویش

تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست 

تا چو اسماعیل، قربانت کنند

عید قربان مبارک

اس ام اس عید قربان

عید قربان ،

پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک

اس ام اس عید قربان

 عید قربان عید عبادت و بندگی
و عید اطاعت از قادر یکتا برشما مبارک باد .

اس ام اس عید قربان

خاک عرفات را، آب زمزم را کوه حرا را …
جرات ابراهیم و طاقت اسماعیل را …
وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند

عید قربان مبارک

اس ام اس عید قربان

بالاترین نقطه اى است که اوج مقام بشر تعیین مى شود

و تا ابد، درجه ایمان با همان نقطه سنجیده مى گردد

عید قربان مبارک

اس ام اس عید سعید قربان

خوشا آنان که با حق آشنایند
مطیع محض فرمان خدایند
چو ابراهیم اسماعیل خود را
فدای امر الله می نمایند
عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک

اس ام اس عید سعید قربان

جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است

و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت

عید سعید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید سعید قربان

خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو

خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو

عید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید سعید قربان

نشانم ده صراط روشنم را 

خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم 

به قربانگاه می آرم «منم» را

قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

اس ام اس عید سعید قربان

عید قربان است یـا عیـد عنایـات خداست
عید عشق و عیـد ایثار و مناجات و دعاست
ذات حق با میهمـانانش گرفتـه جشن عیـد
مرکـز ایـن جشـن نورانـی بیابـان منـاست

اس ام اس عید سعید قربان

عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین»

و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین

اس ام اس عید سعید قربان

عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق و بندگی،

مبارک باد

اس ام اس عید سعید قربان

ای عزیزان به شما هدیه ز یـزدان آمد
عید فرخنــده‌ی نورانی قربـان آمد
حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول
رحمت واسعــه‌ی حضرت سـبحان آمد

اس ام اس عید سعید قربان

ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب
آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی!

اس ام اس عید سعید قربان

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

به کعبه رفتنت تنها

نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان،

غیر خود را می کند قربان

نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را . .

اس ام اس عید سعید قربان

عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم
سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست …
عید سعید قربان بر شما مبارک

اس ام اس عید سعید قربان

عید قربان، سرآغاز حکومت توحید است و تولد ایمان و مرگ تردید.

اس ام اس عید سعید قربان

عید قربان، یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است.

اس ام اس عید سعید قربان

سربلندی ابراهیم آرامش اسماعیل امیدواری هاجر

عطر عرفه وبرکت عید قربان را برایت ارزو دارم

اس ام اس عید سعید قربان

دستهارابرده ام بالاخدایم راصداکردم،نمیدانم چه میخواهی،

ولی امشب برای تو،برای رفع غمهایت،

برای قلب زیبایت،برای آرزوهایت،

به درگاهش دعاکردم

پیشاپیش:عیدسعیدقربان مبارک

اس ام اس عید سعید قربان

ید قربان عیدی که یاد بود خاطره است
خاطره یک پدر و قصه یک پسر
عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است
عیدی که قصه ایثار اسماعیل
بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم
و الله اکبر را زمزمه کنیم

اس ام اس عید سعید قربان

ای منای معرفت دل هایتان
روی جانان شمع محفل هایتان
در هوالهو خویش را فانی کنید
عید قربان است قربانی کنید

اس ام اس عید سعید قربان

ای خلیل الله اسماعیل تو از آن ماست
تا قیامت زنده این سنت به صحرای مناست
غم مخور گر زنده برگردید اسماعیل تو
مقتل ذبح عظیم ما منای کربلاست

اس ام اس عید سعید قربان

ندا آمد که، ابراهیم، بشتاب
رسیده فرصت تعبیر آن خواب
به شوق جذبه عشق خداوند
برآ، از آب و رنگ مهر فرزند

اس ام اس عید سعید قربان

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین
چشمه‌های نور و شور آن بیابان را ببین
گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر
پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین

اس ام اس عید سعید قربان

ید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما تهنیت باد.

اس ام اس عید  سعید قربان

ید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما تهنیت باد.

اس ام اس عید سعید قربان

نزول فیض رب العالمین است
حلول «عید قربان» در زمین است

عید سعید قربان مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک.

اس ام اس عید سعید قربان

عیدقربان، روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک.
اس ام اس عید سعید قربان

عید قربان ،

پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک.

اس ام اس عید سعید قربان
عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد.

اس ام اس عید سعید قربان

عیدقربان، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین ،

عیدسرسپردگی وبندگی ،

عید  سعید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید اضحی رسم و آئین خلیل آزرست
بعد آن ،عید غدیر، روز ولای حیدر است
عید  سعید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارکاس ام اس عید  سعید قربان

عید سعید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش،

بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است .

اس ام اس عید  سعید قربان

حلول تازه داده فیض سبحان
چه زیبا منجلی شد «عید قربان»

عید سعید قربان مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

خواهی که تو را کعبه کند استقبال
مایی و منی را به منا قربان کناس ام اس عید  سعید قربان

خوشا «ذی‌الحجه» روز عید قربان
شروع داستان عشق و ایمان

اس ام اس عید  سعید قربان

عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین»،

و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین.

عید سعید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید سعید قربان، جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و

فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت.

عید سعید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید قربان، عید فداکارى، ایثار، قربانى، اخلاص و عشق و بندگى، مبارک باد!

اس ام اس عید  سعید قربان

عید قربان، یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است.

عید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید قربان، بالاترین نقطه اى است که اوج مقام بشر تعیین مى شود

و تا ابد، درجه ایمان با همان نقطه سنجیده مى گردد.

عید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید قربان، عید شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش؛

جشن رها شدن از قید پدرانى است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها مى کردند.

عید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید قربان،

نقطه عطف آزادى است در تاریخ اسارت ها و بردگى هایى که بر انسان تحمیل شده بود.

عید قربان مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایى از هر آنچه غیر خدایى است.

عید قربان مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

مبارک باد عید قربان، نماد بزرگ ترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس.

عید قربان بر  شما مبارک

اس ام اس عید  سعید قربان

همزمان با عید قربان دلت را قربانی محبت ،عشق ،صمیمیت و مهربانی من کن .

عید قربان بر  شما مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =